Mahasiswa Cuti

You are here:

Data Mahasiswa Cuti Fakultas Syariah

Tahun Akademik wdt_ID Tahun Angkatan (Masuk) Jurusan HKI Jurusan HES Jurusan HTN Jumlah
2016/2017 24 2016 2 0 0 2
2017/2018 25 2017 3 3 0 6
2018/2019 26 2018 3 1 0 4
2019/2020 27 2019 4 1 0 5
2020/2021 28 2020 3 0 0 3
2021/2022 29 2021 2 0 3 5
2022/2023 30 2022 0 0 0 0
2023/2024 31 2023 9 12 2 23
∑ = 26 ∑ = 17 ∑ = 5 ∑ = 48
Avg = 3,71 Avg = 4,25 Avg = 2,50 Avg = 6,86